Header image  Phoa Yan Tiong
The Magician


 
 

Welkom

Het Leven is een cyclus van veranderingen, een komen en gaan zoals de Jaar­getijden.
Dit begrip wordt uitgediept in één van de oudste boeken ter wereld, de l CHING —
HET BOEK VAN DE EEUWIGE CYCLUS DER VERANDERINGEN, waarin staat te lezen:

„Door de beweging van creatieve en ontvankelijke krachten (opnemings­vermogen) krijgt alles zijn vorm, verandert het en gaat het over in een andere vorm.
Door het samengaan van die twee krachten wordt alles getransformeerd — een verandering, die naar volmaaktheid voert."

Met andere woorden:   Men   moet de  balance  leren  begrijpen tussen  actie en non-actie.
Confucius zegt:

„Sommigen zijn geboren met kennis. Sommigen verkrijgen kennis door studie en sommigen verkrijgen kennis alléén na de pijnlijke confrontatie met eigen onwetendheid. Maar op welke wijze ook verkregen, kennis voert tot hetzelfde doel."

Maar voor kennis van zaken zijn drie factoren van over­heersend belang.
Correct leren, doorzettingsvermogen en natuurlijke aanleg.
Van deze drie is de eerste, het correct leren, het belangrijkst. Zonder dat bestaat er geen weg naar succes!
Maar zelfs als aan alle eisen van een juiste instructie is voldaan, kan succes slechts worden bereikt door doorzettingsvermogen.
De natuurlijke aanleg gaat pas een rol spelen, als aan de eisen van de beide andere factoren is voldaan.
U zult nu beter begrijpen, waarom ik de trilogie over mijn practische goochel-kunst — na een 25-jarige ervaring —
DE
SEIZOENEN heb genoemd en waarom ik zo uitvoerig ben ingegaan op de meest minieme facetten daarvan.
Niets is zo vergankelijk als succes.
Ik hoop dat u boven uw successen zult blijven uitgroeien in een cyclus van veranderingen, die tot volmaaktheid voert.


Phoa Yan Tiong

top