Header image  


Phoa Yan Tiong
The Magician

 
 
 
 
In Memoriam
Stichting Taijiquan Nederland

image 1

Afscheid van Phoa Yan Tiong
Phoa, geboren op 12 augustus 1926, is na een lang ziekbed op 22 maart jl overleden. Zondag 26 maart was er gelegenheid om afscheid te nemen. De woensdag erna was de crematieplechtigheid. Phoa heeft een belangrijke rol gespeeld in het bekend maken en verspreiden van Taijiquan. De STN ziet hem als de nestor van de taiji in ons land. Zonder Phoa zou de verbreiding van taijiquan veel trager op gang zijn gekomen en waarschijnlijk ook in een andere richting. Al jong werd Phoa geconfronteerd met de Chinese vechtkunst in Indonesië. Volgens Phoa Yan Engh, zijn broer, gebeurde dit door de privé leraar Chinees tijdens de Japanse bezetting. Phoa trok leerlingen aan door zijn krachtige persoonlijkheid, leidde deze mensen op en zette ze met zijn verhalen aan tot nadenken. Daarnaast vond Phoa het uitstekend als mensen een andere richting kozen in de taiji of les gingen geven in hun eigen recht en bleef het contact en onderling respect behouden. Deaze eigenschappen zorgden er voor dat zijn leerlingen overal in Nederland opdoken als leraar en op hun beurt de nieuwe, derde, generatie in de Nederlandse taiji opleidden. Phoa was het eerste erelid van de Stichting. De Stichting is dan ook van zinne om een Phoa waar­dig herdenkingsschrift te laten verschijnen met bijdragen van leerlingen, vrienden en familie. Indien je hiertoe een verhaal en/of een mooie foto hebt, laat het ons weten

Epi van de Pol

 

 

 
vier toespraken gehouden bij het afscheid nemen van Phoa Yan Tiong.